U vindt hier een overzicht van de jaargangen 1954 -1972. Deze nummers zijn niet  beschikbaar voor losse verkoop.

Jaar 

Jaargang

 .Titel(s)


1954-1

1

Combinaties van Antibiotica

Darmaandoeningen bij grote huisdieren 

1954-2

1

De bestrijding van Brucella Abortus Bang

Biggenziekten

1954-3

1

De bestrijder der Agalactiae mastitis van het rund

Coccidiose op veeteeelt- en pluimveebedrijven

1954-4

1

Darmaandoeningen bij grote huisdieren

De behandeling van vlekziekte

1954-5

1

Immunisatie tegen vogelpokken1954-6

1

Biggenziekte 
1955-1

2

Wormmiddelen voor kleine huisdieren

Coli-enteritis bij het kalf . . . . . . . . . . . .. . . 

1955-2

2

Biggenziekten

Vitamine A in de diergeneeskunde

1955-3

2

Recente aanwinsten voor de anesthesie bij grote huisdieren

Streptomycine in de diergeneeskunde

1955-4

2

Hondenziekte
1955-5

2

Enige aspecten van de varkensvoeding955-6

2

Depomycine veterinair

Afwijkingen van het zenuwstelsel van de hond

1956-1

3

Iets over antibiotica
1956-2

3

De bestrijding van worminfecties bij varkens

De intra-uteriene toepassing van Aureomycine1956-3

3

De nertsfokkerij in Nederland
1956-4

3

Enige bij varkens voorkomende anaemieen
1956-5

3

Iets over ziekten bij nertsen . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . 
Hexachlooraethaan b.d. behandeling van distomatose b. runderen
1956-6

3

Een theorie, praktisch gebruik en de waardering van ingevroren sperma
1957-1

4

De behandeling van endometritiden bij het rund

Zuurstof-behandeling van pasgeboren, schijndode kalveren met behulp van een zuurstofapparaat

De stier als overbrenger van bacteriele infecties

1957-2

4

Nieuwe wegen voor de behandeling van hypovitaminosen A en D
1957-3/4

4

Vademecum Antibioticum Veterinarium
1957-5

4

Tepelaandoeningen
1957-6

4

Energie en nutrienten
1958-1

5

Kopziekte
1958-2

5

Therapeutische kanttekeningen

Een nieuw preparaat voor de antibacteriele behandeling v. wonden

1958-3

5

Longwormziekte en haar behandeling
1958-4

5

Zomer : Vlekziekte,Wrang, Hauw en Rotkreupel

Opfok en vitaminen

1958-5

5

Een ernstige infectieuze gastro-enteritis bij biggen

Coccidiose bij huis(zoog)dieren .

 . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
1958-6

5

Algemene Richtlijnen voor desinfectie

Iets over de z.g. curatieve toepassing van hondeziekte-virusvaccin

1959-1

6

Desinfectie en antisepsis in de veterinaire praktijk

Hibitane

1959-2

6

Klinische les

De anaemie bij biggen ten gevolge van Fe-gebrek

1959-3

6

Paratuberculose (ziekte van Johne)

Vlekziektebestrijding

1959-4

6

Wormbestrijding bij het paard
1959-5

6

Enzymen in de veevoeding
1959-6

6

Dermatosen bij de hond
Therapeutische kanttekeningen
1960-1/2

7

Rontgendiagnostiek en Veterinaire Praktijk
1960-3/4

7

Enkele aspecten van de eiwitstofwisseling bij herkauwers
Over gram-positieve bacterien als oorzaak van mastitis
Het longwormvaccin . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . .
1960-5

7

Wormbestrijding bij het paard
1960-6

7

Intoxicaties bij onze grote huisdieren
1961-1

8

Viruspneumonie bij varkens
1961-2

8

Trichostrongylosis bij herkauwende huisdieren
1961-3

8

Voeding en Genetica
1961-4/5

8

Visziekten
1961-6

8

Bloedtransfusies in de diergeneeskundige praktijk
1962-1

9

Antibiotica in melk
1962-2

9

Gras
1962-3/4

9

Hondeziekte
1962-5

9

Eeuwfeest KNMvD
1962-6

9

Genetica en milieu
1963-1/2

10

Pluimveeziekten
1963-3

10

Gras als rundveevoeder
1963-4

10

Enkele aspecten van de werking van antibiotica in veevoeder
1963-5

10

Verschillende methoden voor het uitvoeren van euthanasie bij kleine huisdieren
1963-6

10

Colibacillose van het kalf
1964-1

11

XVIIe Internationale congres van dierenartsen te Hannover
1964-2

11

Algemene anesthesie bij grote huisdieren
1964-3/4

11

Ziekten van volierevogels
1964-5

11

Chinchilla ’s werelds meest exclusieve bont
1964-6

11

Ziekten van chinchilla’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
1965-1

12

Acetonaemie
1965-2/3

12

De vaccinatie met levende avirulente vaccins
De enting van kippen tegen de kippepokken
Specifieke therapie van virusinfecties
1965-4

12

Het veterinaire aspect van het streven naar grote eenheden in de varkenshouderij
1965-5

12

Problemen rond het katteziekte-syndroom
1965-6

12

Ziekten bij de nerts (Mustela vison) in Nederland
1966-1/2

13

Kreupelheden bij het rund
1966-3

13

Bestrijding van mastitis bij het rund . . . . . . . . . . . . .. . . 
1966-4

13

Het gebruik van vitaminen in de diergeneeskunde
1966-5

13

De inhalatie-anaesthesie bij kleine huisdieren
1966-6

13

Strangurie bij de kater
Recente ontwikkelingen bij de immunisatie van honden tegen hondeziekte
1967-1

14

Aspecten van de longwormprophylaxe
1967-2

14

Beschouwingen over de fokkerij en het houden van vleeskonijnen ( Deel I) 
De schuttersvis
1967-3

14

Duivenziekten
1967-4

14

Bereiding van virusvaccins met behulp van weefeselculturen
Transplantatie van bevruchte eicellen . . . . . . . . . . . . .. . . 
1967-5

14

De corticosteroid-therapie in de diergeneeskunde
1967-6

14

Actuele ziekten van tamme konijnen ( Deel II)
1968-1/2

15

Het milieu en de preventie van pluimveeziekten
Dierenarts en grote eenheden kippen
Het ziektevraagstuk bij slachtkuikens
Enkele praktische economische aspecten v.d. pluimveehouderij
Practicus en pluimveeziektenbestrijding
Alfabetische overzicht van enkele ziekten,geneesmiddelen en therapieen
1968-3

15

Virusvaccins via weefselculturen . . . . . . . . . . . . .. . . 
Enkele aspecten van de physiologie van de lactatie in verband
met machinaal melken
1968-4

15

Bestrijding van mastitis bij het rund
1968-5

15

Oogpatienten op het spreekuur
Apparaten ten dienste van de veterinaire inhalatie-anaesthesie
1968-6

15

Antibiotica Karakteristiek
Farmacokinetiek der antibiotica
Ontwikkeling van resistentie bij microorganismen
Volksgezondheidsaspecten van antibioticatoedieningen aan grote huisdieren 
De nutritieve toepassing van antibiotica
1969-1

16

Nieuwe penicillines
Therapeutische toepassing van antibiotica bij de infectieziekten der grote huisdieren 
Antibiotica in de kleine huisdieren praktijk
Therapeutische toepssing van antibiotica bij pluimvee
1969-2

16

Mazelenvaccin voor honden
L.E.I. rapport over konijnenhouderij
1969-3/4

16

Apen en hun ziekten
1969-5

16

Nieuwe wegen bij de behandeling en prophylaxe van maag/darm-worminfecties bij het rund
1969-6

16

Veterinaire injectietechniek
1970-1

17

Voornaamste begrippen uit de ziekteleer van de belangrijkste huidziekten bij de hond
1970-2

17

Ziekten bij hert en ree
1970-3

17

Viruspneumonieen bij kalveren
Summary of conclusions and recommandations of the swann report 
1970-4/5

17

Ziekten van reptielen
1970-6

17

Ziekten bij caviae
1971-1

18

Aandoeningen van de luchtwegen van het varken
1971-2/3

18

Ontsmetting in de diergeneeskundige praktijk
1971-4

18

Darmaandoeningen bij varkens
1971-5

18

19e Veterinaire Wereldcongres in Mexico City
1971-6

18

Machinaal melken en mastitis . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . 
1972-1

19

Huisvesting en verzorging van kalkoenen
Enkele ziekten bij kalkoenen
1972-2/3

19

Tweede vademecum antibioticum veterinarium
1972-4

19

Geiten
1972-5

19

Aandoeningen van de nasale,naso-pharyngeale en laryngale luchtwegen bij het paard
1972-6

19

Ziekten van volierevogels