U vindt hier een overzicht van de jaargangen 1973 – 2004. Sommige van deze nummers zijn nog beschikbaar voor losse verkoop. U ziet dit dan bij het betreffende nummer staan. Heeft u interesse in een nummer dat niet apart in onze webshop staat, bestel dan “nummer overig” en vermeld als opmerking welk nummer u wilt ontvangen.

Jaar 

Jg 

(= Jaargang) Titel(s) en auteur(s)


1973-1

20

De pathologie van de E.coli infecties bij het varken
Serologische diagnostiek van enterotoxaemische escherichia coli-stammen;enterotoxinen
Diarree bij biggen in het begin van de mestperiode
Ervaringen ten aanzien van coli-infecties bij de begeleiding van grotere varkensbedrijven
1973-2/3

20

Veterinair Vitamine Vademecum
1973-4

20

De hond,zijn instincten en zijn gedragingen
1973-5

20

Beknopt overzicht van de behoeften aan vitaminen v. hond en kat
1973-6

20

Some observations on the deseases of Brunus edwardii(Sp. Nova)
Het gedrag van Oryctolagus domesticus
Terugblik op 20 jaar D.M.
1974-1/2

21

Hersenaandoeningen bij het varken
1974-3

21

Residuen van antibiotica
Antibiotica-residuen bij slachtdieren
Residuen van antibiotica in melk en het gebruik van een nieuwe sneltest voor de residubepaling
1974-4

21

Aanwijzingen voor het gebruik van bovine en aviaire PPD-tubercu-
Lime bij verschillende diersoorten
1974-5

21

Gumboro ziekte
Haemagglutinatie-inhibitie-titers na vaccinatie met geinactiveerde NCD-vaccins op olie-basis
1974-6

21

Prostaataandoeningen bij de hond
Hermaphroditismus bij de hond
1975-1

22

Tenosynovitis bij pluimvee
Aviaire encephalomyelitis
1975-2/3

22

Wel en wee van de egel
1975-4

22

Massamedicatie
1975-5

22

Voeding en verzorging moederloze dieren
1975-6

22

Beinvloeding van de oestrus bij de kat
1976-1

23

Voorzieningen voor de gezondheidszorg van rundvee in ligboxenstallen
1976-2

23

Heupdysplasie bij de hond
1976-3/4

23

Kunstmatige Inseminatie
1976-5/6

23

Het gebruik van prostaglandinen bij de voortplanting van landbouwhuisdieren
1977-1/2

24

Symposium diergeneesmiddelen en vaccins
1977-3

24

Kalvermesterij
1977-4/5

24

Intensive care in de kleine-huisdierenpraktijk
1977-6

24

Vlooienallergie bij de hond en de kat
1978-1/2

25

Ontwikkelingssamenwerking en diergeneeskunde
25 jaar Diergeneeskundig Memorandum
1978-3/4

25

Anti-ectoparasitica
1978-5

25

Veterinair Lexicon
1978-6

25

Veterinaire bedrijfsbegeleiding in de varkenshouderij
1979-1

26

1979-2

26

Rabies
1979-3

26

Het zieke konijn
1979-4

26

Anaesthesie bij proefdieren
1979-5/6

26

Systematiek en evolutie van de hoefdieren
1980-1

27

Paardevoeding
1980-2

27

Virusziekten van de kat
1980-3

27

Het parelhoen
1980-4

27

Luchtweginfecties bij jongvee
1980-5/6

27

Bij- en afvalprodukten als veevoer
1981-1

28

Ethologie,theorie en praktijk
1981-2

28

Farmacotherapie van urineweginfecties bij hond en kat
Enkele aspecten van het feline urological syndrome bij de kater
1981-3

28

De vruchtbaarheid van het vrouwelijk varken
1981-4

28

Chlamydia-infecties bij dieren speciaal bij het schaap
1982-1

29

De papegaai
1982-2

29

Retentio secundinarum bij het rund
1982-3

29

Enkele veterinaire aspecten van de opvang van uilen
1982-4

29

Virusziekten van de hond
1983-1

30

Diergeneeskundige aspecten van de geit en de geitenhouderij
1983-2

30

Diergeneeskundige aspecten van de geit en de geitenhouderij
1983-3

30

De muis als huisdier
1983-4

30

Vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky
1984-1

31

Salmonellose bij vleeskalveren
1984-2

31

Het rectaal exploreren bij zeugen
De betekenis van het rectaal onderzoek bij de behandeling van anafrodisie patienten
1984-3

31

Visziekten-Diagnose en therapie
1984-4

31

Gezelschapsdieren in relatie tot ziekten bij de mens
1985-1

32

Immobilisatie van dierentuindieren
Entingen bij exotische dieren
1985-2

32

Enkele aspecten van erfelijke gezondheidsstoornissen bij de hond
1985-3

32

Chlamydia psittaci bij het rund
1985-4

32

Niet-infectieuze huidaandoeningen bij het paard
1986-1

33

Duivenziekten
1986-2

33

Mycotoxinen een probleem ?
1986-3

33

Bedrijfsvoering en infectieziekten in de varkenshouderij
1986-4

33

De rat als huisdier
1987-1

34

De infectieuze huidaandoeningen bij het paard
1987-2

34

Diergeneeskundige aspecten van de fret als huisdier
1987-3

34

Bedrijfsbegeleiding en kwaliteitsbeheersing op pluimveebedrijven 
1987-4

34

Status praesens : De veeartsenijkunde ten tijde van de oprichting van de Maatschappij 125 jaar KNMvD
1988-1

35

Bedrijfsdiergeneeskundige aspecten van de schapenhouderij  “Verkrijgbaar”
1988-2

35

Wie is er de baas Probleemgedrag bij de hond
1988-3

35

Anamnese en lichamelijk onderzoek bij vogels  “Verkrijgbaar”
1988-4

35

De hamster
1989-1

36

Influenza bij mens en dier  “Verkrijgbaar”
1989-2

36

oogafwijkingen bij de kat Deel I
1989-3

36

Ademhalings- en spijsverteringsstoornissen in de industriele slachtkonijnenhouderij
1989-4

36

oogafwijkingen bij de kat Deel II  “Verkrijgbaar”
1990-1

37

Endometritis bij de merrie  “Verkrijgbaar”
1990-2

37

Leptospirose bij mens en dier  “Verkrijgbaar”
1990-3

37

Ziekten van sierwatervogels  
1991-1/2

38

Huidaandoeningen van het rund  “Verkrijgbaar”
1991-3

38

Praktische aspecten rond de voeding van rundvee
 “Verkrijgbaar”
1991-4

38

Pijnbestrijding bij kleine huisdieren en proefdieren  “Verkrijgbaar”
 =
1992-1

39

De lama
1992-2

39

Teken en door teken overgebrachte ziekten  “Verkrijgbaar”
1992-3

39

CAE, Paratuberculose en CL bij de geit  “Verkrijgbaar”
1992-4

39

Diergeneeskundige aspecten van de ezel   
1993-1/2

40

Interne markt : Uitdaging of challenge?  “Verkrijgbaar”
1993-3

40

Honingbijen, de praktische bijenteelt en haar problemen met ziekten en parasieten
1994-1

41

Herpesvirussen bij gezelschapsdieren  “Verkrijgbaar”
1994-2

42

Hertenhouderij  “Verkrijgbaar”
1994-3/4

41

De chinchilla
1995-1

42

Herpesvirussen bij rund en varken  “Verkrijgbaar”
1995-2

42

Toegepaste epidemiologie voor de dierenartsenpraktijk
 “Verkrijgbaar”
1995-3

42

Voeding en verzorging van moederloze dieren
1995-4

42

Diergeneeskundige aspecten van de struisvogel
1996-1

43

Voortplantingsproblematiek van de teef en de poes
1996-2

43

Dehydratie en rehydratie bij kalveren en gezelschapsdieren
1996-3

43

Operaties in de rundveepraktijk
1997-1

44

Overdraagbare spongioforme encefalopathien van mens en dier “Verkrijgbaar”
1997-2

44

Neonatologie van het veulen Deel I   
1997-3

44

Het gebruik van echoscopie bij de voortplanting (Rund, Kleine herkauwer en Varken)
1998-1

45

Neonatologie van het veulen Deel II   
1998-2

45

Kangoeroes;Zootechnische en diergeneeskundige aspecten
1998-3

45

Microbiologisch en immunologische laboratoriumdiagnostiek bij hond, kat en paard  
1999-1

46

Controle van melk en vlees op antibacteriele geneesmiddelen
 “Verkrijgbaar”
1999-2

46

Reptielen
1999-3

46

Acupunctuur:een complementaire geneeswijze  “Verkrijgbaar”
2000-1

47

Aandoeningen van het respiratie-apparaat bij het paard
2000-2

47

Dierenarts-Diergeneesmiddelen en GVP  “Verkrijgbaar”
2000-3

47

Diergeneeskundige en zootechnische aspecten van de professionele geitenhouderij  “Verkrijgbaar”
2001-1

48

Teken en door teken overgedragen ziekten
2001-2

48

Klinische aspecten van diarree bij de hond met accent op chronische diarree  
2001-3

48

In het gezelschap van dieren  “Verkrijgbaar”
2002-1

49

Klinische immunologie  “Verkrijgbaar”
2002-249Ziekten bij siervssen, diagnostiek en therapie
 
2002-349Locomotiestoornissen bij de kip: een overzicht “Verkrijgbaar”
 
2003-150Cardiologie bij de hond “Verkrijgbaar”
2003-250Behouden Vee
2003-350Farmacovigilantie “Verkrijgbaar”
2004-151Hematopoietische tumoren “Verkrijgbaar”
2004-251De Egel
  
2004-351Verleden, heden en toekomst van de Veterinaire Volksgezondheid. “Verkrijgbaar”
   
2005-152De varkensfokkerij van vandaag “Verkrijgbaar”
  
2005-252Huidaandoeningen bij kat en hond: een praktijkgerichte benadering. Deel 1 
 
2005-352De endocrinologie van het paard. “Verkrijgbaar”
2006-153Huidaandoeningen bij kat en hond: een praktijkgerichte benadering. Deel 1  “Verkrijgbaar”
 
2006-253Hangbuikzwijnen “Verkrijgbaar”
2006-353Dierfysiotherapie “Verkrijgbaar” 
2007-154De diagnostiek van de meest voorkomende afwijkingen van de harde tandweefsels bij hond en kat “Verkrijgbaar”
2007-254Duivenziekten “Verkrijgbaar”
2007-354Diagnostiek en behandeling van diarree bij de kat “Verkrijgbaar”
2008-155Veterinaire toxicologie bij Landbouwhuisdieren “Verkrijgbaar”
2008-255Reiniging en desinfectie “Verkrijgbaar”
2009-156Chirurgische behandeling van ooglidafwijkingen.  “Verkrijgbaar”
2009-256Microbiologische laboratoriumdiagnostiek bij hond, kat en paard.  “Verkrijgbaar”