De Stichting Diergeneeskundig Memorandum is opgericht in 1953 en stelt zich ten doel dierenartsen van veterinair wetenschappelijke en commerciële informatie te voorzien. Om deze doelstelling te bereiken wordt het periodieke tijdschrift Diergeneeskundig Memorandum uitgegeven.

 

De exploitatie van het Diergeneeskundig Memorandum wordt, naast de abonnementsgelden, financieel mogelijk gemaakt door:

Alfasan Diergeneesmiddelen

Brocacef Veterinaire Diensten

Dactari Dierenartsen Coöperatie

 

Het bestuur van het Diergeneeskundig Memorandum wordt gevormd door een afvaardiging van iedere participant, aangevuld met een onafhankelijk secretaris. De wetenschappelijk redactie wordt gevormd door een vertegenwoordiger van iedere participant, aangevuld met 2 onafhankelijke redactieleden en een onafhankelijk hoofdredacteur.